Liceum Ogólnoksztalcace Nr III im. Adama Mickiewicza we Wroclawiu

O Złoty Karton III LO - WYNIKI

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki organizowany przez Bibliotekę Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu zakończył się 20 listopada 2015. Tegoroczne hasło poetyckie Konkursu brzmiało
„Okulary przetarte kurzem“.
Znakomite Jury Konkursu - utworzyli je znani wrocławscy pisarze i poeci, Państwo Klara Nowakowska, Elżbieta Kołodziejczyk, Jacek Bierut, Przemysław Witkowski oraz Justyna Paluch z ramienia Organizatora - wyłoniło Laureatów i Wyróżnionych z grona 53 uczestników Konkursu. KOMUNIKAT JURY.
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom, podziękowania kierujemy do Opiekunów. Słowa najwyższej wdzięczności i uznania należą się także Jurorom za ich bezinteresowna pracę, Sponsorom za ufundowanie nagród, a Organizatorce Konkursu Pani Justynie Paluch za ogrom serca, starań i wrażliwości, by słowa poezji znalazły najlepszą formę zaistnienia i wyrazu.

Medal za krwiodawstwo dla LO nr III

Krew to życie, a „nie ma większej miłości, niż gdy ktoś oddaje życie za drugiego człowieka”.
Wszystkim krwiodawcom z Trójki, obecnym i przeszłym rocznikom uczniów inspirowanym i kierowanym przez Profesorów – krwiodawców
Panią Barbarę Jędrzejewską,
Pana Włodzimierza Mizię,
Pana Michała Śliwińskiego,
Panią Cecylię Witkowską
... z serca to wspaniałe wyróżnienie dedykuję.
MEDAL 
DYPLOM

Zebranie Komitetu Organizacyjnego 70-lecia LO III

Szanowni Państwo.
II spotkanie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszo 70-lecia LO nr III  odbędzie się w dniu 26 listopada o godzinie 14.45 w sali nr 24 naszego Liceum. 
Na spotkanie zapraszam Członków Komitetu, osoby które dołączyły do Komitetu po I zebraniu, a także wszystkich chętnych do pomocy i współpracy organizacyjnej. 
W programie spotkania:
1. sprawozdania z podjętych działań (Koordynatorzy, dyrektor)
2. wnioski i propozycje
3. praca w grupach tematycznych
Planowane zakończenie części plenarnej - godzina 15.15. Zakończenie pracy w mniejszych zespołach -  zależnie od potrzeb, według uznania Uczestników.
Serdecznie zapraszam Absolwentów, Rodziców i Nauczycieli Trójki. Przygotujmy wspólnie Święto Szkoły.

Wielka Nagroda Wrocławia dla LO nr III

Nasze Liceum zdobyło Wielką Nagrodę Wrocławia - Magnum Praemium Wratislaviae edycja 2014/2015 ( VII edycja).
Konkurs składał się z wielu konkursów zespołowych i indywidualnych obejmujących wiedzę o historii i zabytkach Wrocławia, prezentację multimedialną o Wrocławiu, konkurs literacki i fotograficzny poświęcony naszemu Miastu oraz cykl konkursów pod wspólną nazwą "Szkoły promującej turystykę".
Wygraliśmy w tym roku w konkurencji 18 szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia.
Wielkie gratulacje należą się naszym Uczniom-Uczestnikom oraz Nauczycielom-Opiekunom z Panią Prof. Dorotą Cetnarowską na czele, która koordynowała całość naszego udziału. Szczegółowe informacje o konkursach, naszych reprezentantach i opiekunach znajdziecie w IGLO.
Wręczenie Nagrody "Magnum Praemium" odbędzie się w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w czasie uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej Wrocławia w grudniu lub styczniu 2016r (termin nie jest jeszcze znany).

Wrocławski Licealista Roku 2015

Wojtek Piątek uczeń klasy I A (matematycznej) naszego Liceum zwyciężył w konkursie Gazety Wyborczej "Wrocławski Licealista Roku" pokonując bardzo silną w tym roku konkurencję uczniów z innych liceów.
Finałowy występ Wojtka został  wysoko oceniony przez Jurorów. Zdobycie I miejsca Organizatorzy nagrodzili "czekiem" na kwotę 5 000 zł.
O szczegółach konkursu można przeczytać na stronach Gazety.
Wielkie gratulacje dla Wojtka.

[ 1 ] 2 3 4 ... Ω »

Menu

Perspektywy
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2015”.

Santander BZ WBK
Bank Zachodni WBK
Oficjalny Sponsor
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Licealisty „WYBRYK”